Website Builder

INSCHRIJVING

Voorrangsregels

Momenteel hanteren wij geen voorrangsregels wat betreft de inschrijving van het kindje, wie eerst inschrijft heeft de eerste vrije opvangplaats.

Schriftelijke overeenkomst

Wanneer ouders beslissen hun kindje naar ons KDV te brengen dan moet er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt worden.

Deze kan door beide partijen opgezegd worden mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 1 maand..

WAARBORG

Er wordt bij de inschrijving een waarborg gevraagd. Deze waarborg betekent voor de ouders de zekerheid dat een opvangplaats gereserveerd is. Voor ons is het een zekerheid dat het kindje naar ons KVD zal komen.

De inschrijving is pas definitief nadat de waarborg betaald is.

Opvangplan

Het opvangplan dient bij de inschrijving te worden vastgelegd.

ADRES
De Groene Kikker
Essestraat 44, 9340 Impe

CONTACT
Email: cindy@degroenekikker.be
Gsm Cindy: +32 499 363640 (alle info - altijd bereikbaar)
Gsm Kikker: +32 468 231561 (info betreffende opvang kindjes tijdens openingsuren)